GRATIS VRAESTELLE vir Hersiening
Junie eksamen 2017

We offer free exam papers downloads to introduce you to our Maths service.
We also offer paid services for learners to use our video library to learn Maths. InternetLearning has the BIGGEST onlinve video library of content for the SouthAfrican curriculum.

Ons bied gratis eksamenvraestelle aan
om jou bekend te stel aan ons Wiskunde diens.
Ons bied ook betaalde dienste aan vir leerders om ons video databasis te gebruik om Wiskunde te leer. InternetLearning het die GROOTSTE aanlyn video-databasis vir die Suid-Afrikaanse kurrikulum.

We moved our FREE exam papers to our Android app.
The exam papers are still FREE!

Download the app
from the
Play Store
Ons het die GRATIS vraestelle geskuif na ons Android app.
Die vraestelle is steeds GRATIS!

Laai die app
van die
Play Store af

 

 

SLEGS AFRIKAANS

Grade 4 tot 11

2 tests per grade with video explanations
for EVERY question

R150

***access till 31 December 2018