Graad 10
Algebra´ese breuke (Vraag 1 - 4)
Algebra´ese breuke (Vraag 5 - 9)
Vergelykings (Vraag 1 - 4)
Vergelykings (Vraag 5 - 8)
Algebra´ese breuke (Vraag 10 - 13)
Algebra´ese breuke (Vraag 14 - 15)
Algebra´ese breuke (Vraag 16 - 17)
Algebra´ese breuke (Vraag 18 - 20)
Faktorisering
Produkte (Vraag 1 - 3)
Produkte (Vraag 4 - 6)
Produkte (Vraag 7 - 9)
Produkte (Vraag 10)
Produkte (Vraag 11)
Produkte (Vraag 12)
Produkte (Vraag 13)
Produkte (Vraag 14)
Produkte (Vraag 15)
Produkte (Vraag 16 - 19)
Produkte (Vraag 20 - 23)
Eksponente
Grafieke (Vraag 1)
Grafieke (Vraag 2)
Wiskundige Geletterdheid
Bewerkings (Vraag 1 - 5)
Gemengde vaardighede (Vraag 1)

Bewerkings (Vraag 6 - 10)
@etutor