Graad 11
Analitiese Meetkunde
Euklidiese Meetkunde
Trigonometrie

Vergelykings, Ongelykhede, Aard van die wortels en Eksponente
Wortelvorme en Rasionalisering van die noemers
@etutor
Grafieke (Vraag 2)