Graad 5
Basislyn toetse:
Hieronder word al die aanlyn toetse gelys. Kliek op die een waarvoor jy ingeskryf is. Jy kan ook enige tyd terugkom en toetse waarvoor jy vantevore ingeskryf was weer doen (ons beveel dit sterk aan!)
Videos:

Hieronder lys ons videos uit ons databasis. As jy ingeskryf is vir die Back to Basics program kan jy vra dat ons jou vir enige van dit inskryf.
Kliek op die titel hieronder
Afronding (Vraag 1 - 3)
Afronding (Vraag 4 - 10)
Heelgetalle (Graad 4 - 5)
Afronding
Afronding (Graad 4) Weeklikse klas
Afronding tot die naaste 5, 10, 100 en 1 000
Afronding tot die naaste 5 (1)
Afronding tot die naaste 5 (2)
Skat die antwoord van 'n optel of aftrek bewerking
Afronding van 'n driesyfer getal na die naaste 10 en 100
Ons kyk na 'n paar tipiese vrae vir wanneer jy werk met getalle, bv afronding, vergelyk van getalle en faktore
Afronding tot die naaste 10, 100, 1 000, 10 000 en 100 000
Rond twee getalle af tot die naaste 1 000, en let op dat een van die getalle  'n oordag het