ID: 2977/5-Afronding
Titel: Rond verskeie getalle af na verskillende vlakke van akkuraatheid
Keywords:
Rond af | naaste 10 | naaste 100 | naaste 1 000 | afronding
ID: 2991/5-Afronding
Titel:Rond 'n getal af na die naaste 5, 10, 100 en 1 000
Keywords:
Afronding | rond af | naaste 5 | naaste 10 | naaste 100 | naaste 1 000
 
ID: 198/5-Afronding
Titel: Ons rond twee getalle af onderskeidelik na die naaste 10, 100 en 1 000, met 'n Toets jou kennis assessering
Keywords:
Afronding
ID: 1631/5-Afronding
Titel: Afronding tot die naaste 5
Keywords:
Rond af
ID: 684/5-Afronding
Titel: Optel en aftrek deur die antwoorde te skat - wat beteken dit?
Keywords:
Skatting |rond op | rond af | afronding
ID: 2982/5-Afronding
Titel: Gebruik skatting na die naaste 1 000 om 'n aftreksom en 'n optelsom se antwoorde te benader, en toets dan die akkuraatheid van die aftrekking deur die uitgebreide metode te gebruik
Keywords:
Afronding | uitgebreide notasie | aftrekking met die horisontale metode
ID: 368/5-Afronding
Titel: Hoe om af te rond na die naaste plekwaarde
Keywords:
Afronding | onderstreepte syfer | naaste 5 | naaste ene
ID: 561/5-Afronding
Titel: Afronding na die naaste 5, 10, 100 en 1 000
Keywords:
Afronding | naaste 5 | naaste ene
ID: 562/5-Afronding
Titel: Afronding na die naaste 5
Keywords:
Afronding | naaste 5 | naaste ene
ID: 653/5-Afronding
Titel: Afronding na die naaste 5
Keywords:
Afronding | naaste 5 | naaste ene
ID: 684/4-Afronding
Titel: Optel en aftrek deur die antwoorde te skat - wat beteken dit?
Keywords:
Skatting |rond op | rond af | afronding
ID: 777/5-Afronding
Titel: Afronding van 'n driesyfer getal na die naaste 10 en 100
Keywords:
Afronding | rond af | rond op
ID: 1186/5-Afronding
Titel: Ons evalueer 'n leerder se antwoorde vir afronding na die naaste 10, 100, 1 000, 10 000 en
100 000
Keywords:
Afronding | rond af
ID: 2227/5-Afronding
Titel: Rond twee getalle af tot die naaste 1 000, en let op dat een van die getalle  'n oordrag het
Keywords:
Afronding | rond af
ID: 2312/5-Afronding
Titel: Ons kyk na die tegnieke om getalle af te rond na die naaste 5, 10, 100 en 1 000
Keywords:
Afronding | rond af
ID: 3058/5-Afronding
Titel: Illustreer jou vaardigheid om te maal met veelvoude van 10 deur getalle in 'n maalbewerking af te rond en dan die antwoord te skat
Keywords:
Afronding | skatting  | veelvoude van 10 | 0 in die ene kolom
ID: 3059/5-Afronding
Titel: Illustreer jou vaardigheid om te maal met veelvoude van 10 deur getalle in 'n maalbewerking af te rond en dan die antwoord te skat
Keywords:
Afronding | skatting  | veelvoude van 10 | 0 in die ene kolom
ID: 3060/5-Afronding
Titel: Illustreer jou vaardigheid om te maal met veelvoude van 10 deur getalle in 'n maalbewerking af te rond en dan die antwoord te skat
Keywords:
Afronding | skatting  | veelvoude van 10 | 0 in die ene kolom
ID: 3061/5-Afronding
Titel: Illustreer jou vaardigheid om te maal met veelvoude van 10 deur getalle in 'n maalbewerking af te rond en dan die antwoord te skat
Keywords:
Afronding | skatting  | veelvoude van 10 | 0 in die ene kolom
ID: 3062/5-Afronding
Titel: Illustreer jou vaardigheid om te maal met veelvoude van 100 deur getalle in 'n maalbewerking af te rond en dan die antwoord te skat
Keywords:
Afronding | skatting  | veelvoude van 10 | 0 in die ene kolom
ID: 3063/5-Afronding
Titel: Illustreer jou vaardigheid om te maal met veelvoude van 100 deur getalle in 'n maalbewerking af te rond en dan die antwoord te skat
Keywords:
Afronding | skatting  | veelvoude van 10 | 0 in die ene kolom
ID: 3064/5-Afronding
Titel: Illustreer jou vaardigheid om te maal met veelvoude van 100 deur getalle in 'n maalbewerking af te rond en dan die antwoord te skat
Keywords:
Afronding | skatting  | veelvoude van 10 | 0 in die ene kolom
ID: 3065/5-Afronding
Titel: Illustreer jou vaardigheid om te maal met veelvoude van 1 000 deur getalle in 'n maalbewerking af te rond en dan die antwoord te skat
Keywords:
Afronding | skatting  | veelvoude van 10 | 0 in die ene kolom
ID: 2133/5-Afronding
Titel: Afronding tot die naaste 10
Keywords:
Rond af
ID: 2137/5-Afronding
Titel: Afronding tot die naaste 10, 100 en 1 000
Keywords:
Rond af
ID: 2140/5-Afronding
Titel: Afronding tot die naaste 10
Keywords:
Rond af

Graad 5: Afronding
Basislyn toetse:
Hieronder word al die aanlyn toetse gelys. Kliek op die een waarvoor jy ingeskryf is. Jy kan ook enige tyd terugkom en toetse waarvoor jy vantevore ingeskryf was weer doen (ons beveel dit sterk aan!)
Videos:

Hieronder lys ons videos uit ons Back to Basics databasis. As jy by ons ingeskryf is kan jy op enige van die vrae kliek om die video daarvan te kyk
Kliek op die "Play" knoppie
Jimmy's 1% Law: 
Spandeer elke dag 1% van jou dag (dit is ongeveer 15 minute) om deur hierdie videos en Basislyn toetse te werk, en jou Wiskunde sal definitief baie verbeter!
ID: 735/5-Afronding
Titel: Wanneer jy optel en afrond deur op te rond of af te rond, is daar sekere dinge wat jy moet onthou om te doen
Keywords:
Afronding | rond af | Optel en aftrek deur op en af te rond
ID: 3429/5-Afronding
Titel: Wat word bedoel met kompensering, en hoe werk dit? Wat is kontrolering dan?
Keywords:
Afronding | rond af | rond op
ID: 2607/5-Afronding
Titel: Rond die getal af na die gevraagde akkuraatheid
Keywords:
Afronding tot die naaste 10
ID: 2608/5-Afronding
Titel: Rond die getal af na die gevraagde akkuraatheid
Keywords:
Afronding tot die naaste 10
ID: 2609/5-Afronding
Titel: Rond die getal af na die gevraagde akkuraatheid
Keywords:
Afronding tot die naaste 10
ID: 2610/5-Afronding
Titel: Rond die getal af na die gevraagde akkuraatheid
Keywords:
Afronding tot die naaste 10
ID: 2611/5-Afronding
Titel: Rond die getal af na die gevraagde akkuraatheid
Keywords:
Afronding tot die naaste 100
ID: 2612/5-Afronding
Titel: Rond die getal af na die gevraagde akkuraatheid
Keywords:
Afronding tot die naaste 100
ID: 2613/5-Afronding
Titel: Rond die getal af na die gevraagde akkuraatheid
Keywords:
Afronding tot die naaste 100
ID: 2614/5-Afronding
Titel: Rond die getal af na die gevraagde akkuraatheid
Keywords:
Afronding tot die naaste 100
ID: 2615/5-Afronding
Titel: Rond die getal af na die gevraagde akkuraatheid
Keywords:
Afronding tot die naaste 1 000 | 1000
ID: 2616/5-Afronding
Titel: Rond die getal af na die gevraagde akkuraatheid
Keywords:
Afronding tot die naaste 1 000 | 1000
ID: 2617/5-Afronding
Titel: Rond die getal af na die gevraagde akkuraatheid
Keywords:
Afronding tot die naaste 1 000 | 1000
ID: 2618/5-Afronding
Titel: Rond die getal af na die gevraagde akkuraatheid
Keywords:
Afronding tot die naaste 1 000 | 1000
ID: 2619/5-Afronding
Titel: Rond die getalle af na die gevraagde akkuraatheid
Keywords:
Afronding tot die naaste 10 | 100 | 1 000 | 1000
Rond af tot die naaste 5 (Enkelvraag toets)
Afbakening:
 • Rond 'n vyfsyfer getal af na die naaste 5
Afronding
Afbakening:
 • Afrondingstabel (tot die naaste 10, 100 en        1 000)
 • Afronding na die naaste 10
 • Multikeuse (afronding na die naaste 10)
Afronding
Afbakening:
 • Woordsom oor afronding na die naaste 10
 • Afronding na die naaste 10
 • Afronding na die naaste 100
 • Afronding na die naaste 1 000
 • Ontsyfering van kodes
Afronding
Afbakening:
 • Afronding na die naaste 10
 • Afronding na die naaste 100
 • Afronding na die naaste 1 000