Breuke
Afbakening:
 • Breukdele van 'n geheel
 • Vergelyking van breuke
 • Rangskik breuke
 • Ekwivalente breuke
 • Breuke op 'n getallelyn
ID: 2271/5-Breuke
Titel: e-Learning kursus oor egte en onegte breuke
Keywords:
Onegte breuke | gemengde breuke |  gemengde getalle | vereenvoudiging van breuke | breuk van 'n getal | ekwivalente breuke | egte breuke | onegte breuke | omskakeling tussen gemengde getalle en onegte breuke
ID: 160/5-Breuke
Titel: Jy word gevra om 'n aantal onegte breuke as gemengde getalle te skryf, en ons kyk na wat presies die verskille en ooreenkomste tussen hierdie begrippe is
Keywords:
Onegte breuke | gemengde breuke |  gemengde getalle | egte breuke | skryf met 'n hele en 'n breuk
ID: 56/5-Breuke
Titel: Ons werk hier met breuke waarvan die noemers almal dieselfde is, maar ons het optel en aftrek, sowel as gemengde getalle om mee te werk.
Keywords:
Gemengde getalle | onegte breuke | teller | noemer | egte breuke
ID: 80/5-Breuke
Titel: Woordsomme wat die aftrekking van 'n gemengde getal van 'n heelgetal af behels
Keywords:
Breuk van 'n getal | woordsomme | storiesomme | probleemsomme | gemengde getalle | kgv | onegte breuke | gemengde getal afgetrek van heelgetal
ID: 89/5-Breuke
Titel: Woordsom oor bewerkings met breuke - Ons het 'n hele paar vrae hier, almal in die konteks van 'n storie, wat bewerkings met breuke vereis
Keywords:
Ekwivalente breuke | optelling van breuke | gemengde getalle | onegte breuke | omskakeling van eenhede | herleiding van eenhede | storiesom | woordsom | probleemsom
ID: 162/5-Breuke
Titel: Ons kyk na 'n paar breuke-tegnieke wat jy moet ken, en wat hoofsaaklik konsentreer op die vaardigheid met ekwivalente breuke
Keywords:
Ekwivalente breuke | gelykwaardige breuke | kgv | kleinste gemeenskaplike veelvoud | optel van breuke | gemengde getalle | gemengde breuke | maal van breuke
ID: 289/5-Breuke
Titel: Woordsom met bewerkings met breuke, asook afronding van en bewerkings met gemengde getalle
Keywords:
Woordsom | probleemsom | storiesom | breuk van 'n getal | optel van breuke | noemers | afronding van breuke | gemengde getalle | gemengde breuke
ID: 698/5-Breuke
Titel: Wat moet jy doen om breuke te vergelyk of te rangskik?
Keywords:
KGV | kleinste gemeenskaplike veelvoud
ID: 700/5-Breuke
Titel: Skakel om van gemengde getalle na onegte breuke en terug
Keywords:
Gemengde getalle | onegte breuke
ID: 701/5-Breuke
Titel: Optel en aftrek van gemengde getalle - Tel twee gemengde getalle bymekaar deur hulle eers om te skakel na onegte breuke toe, en dan deur die heelgetale-gedeeltes en die breuke-gedeeltes apart te hanteer
Keywords:
Gemengde getalle | onegte breuke
ID: 704/5-Breuke
Titel: Wat is nodig om breuke te vergelyk?
Keywords:
Vergelyk breuke | gemeenskaplike noemer | kgv
ID: 1221/5-Breuke
Titel: Omskakeling van gemengde getalle na onegte breuke
Keywords:
Onegte breuke | gemengde breuke
ID: 1313/5-Breuke
Titel: Hoe om twee breuke te vergelyk sonder om die KGV te bereken of die breukemuur te gebruik (Huiswerk bespreking)
Keywords:
Vergelyk breuke | kruismaal | gemeenskaplike veelvoud
ID: 23/5-Breuke
Titel: Ons kyk na die tegniek waarmee breuke vereenvoudig moet word, en pas dit dan toe op drie breuke. Ons ondersoek ook die verwantskap met ekwivalente breuke, en kyk na 'n woordsom oor breuke van getalle
Keywords:
Vereenvoudiging van breuke | ekwivalente breuke | gelykwaardige breuke
ID: 44/5-Breuke
Titel: Voltooi die ekwivalente breuke
Keywords:
Ekwivalente breuke | gelykwaardige breuke
ID: 62/5-Breuke
Titel: Optelling van breuke - Ons tel gewoonweg breuke bymekaar, maar ons kontrolleer deur middel van sketse, en kyk ook na wat dit behels om by 'n hele uit te kom
Keywords:
optelling van breuke | hele | bewerkings met breuke
ID: 79/5-Breuke
Titel: Woordsomme met breuke - In hierdie woordsom moet jy hoofsaaklik uitwerk wat is sekere breuke van 'n aantal dosyn, maar dit behels dat jy moet weet hoeveel 'n dosyn is, sowel as kan uitwerk wat is 'n breuk van 'n getal
Keywords:
Breuk van 'n getal | woordsomme | storiesomme | probleemsomme | dosyn | maal van breuke | vermenigvuldiging van breuke | maal van breuke
ID: 86/5-Breuke
Titel: Rangskikking van breuke - Dit is belangrik dat al die noemers dieselfde moet wees as breuke gerangskik word, en ons kyk daarvoor, maar ook na die mees korrekte manier om dan die antwoorde te skryf
Keywords:
Rangskik breuke | vergelyk breuke | noemers | ongelykheidstekens | verwantskapstekens | kleiner as | groter as
ID: 87/5-Breuke
Titel: Vereenvoudiging van breuke - Wat beteken dit as ons breuke moet vereenvoudig, en kan dit in stappe gedoen word? Ons kyk ook na hoe om 'n gemengde getal te vereenvoudig
Keywords:
Vereenvoudig breuke | gemengde getal | ggf | ggd | groter as
ID: 478/5-Breuke
Titel: Ekwivalente breuke - behalwe vir die breukemuur is daar ook 'n berekeningstegniek om ekwivalente breuke mee te bepaal
Keywords:
Gelykwaardige breuke | breukemuur
ID: 552/5-Breuke
Titel: Breuke van heelgetalle
Keywords:
Van somme | woordsomme | storiesomme | probleemsomme
ID: 699/5-Breuke
Titel: Hoe kry ons 'n stap-vir-stap tegniek om breuke te vereenvoudig?
Keywords:
Vereenvoudig breuke | ggf | ggd
ID: 2959/5-Breuke
Titel: Wat beteken dit om breuke te vereenvoudig, en hoe pas dit in by die konsep van ekwivalente breuke?
Keywords:
Vereenvoudiging van breuke | ekwivalente breuke

Graad 5: Breuke
Basislyn toetse:
Hieronder word al die aanlyn toetse gelys. Kliek op die een waarvoor jy ingeskryf is. Jy kan ook enige tyd terugkom en toetse waarvoor jy vantevore ingeskryf was weer doen (ons beveel dit sterk aan!)
Videos:

Hieronder lys ons videos uit ons Back to Basics databasis. As jy by ons ingeskryf is kan jy op enige van die vrae kliek om die video daarvan te kyk
Kliek op die "Play" knoppie
Jimmy's 1% Law: 
Spandeer elke dag 1% van jou dag (dit is ongeveer 15 minute) om deur hierdie videos en Basislyn toetse te werk, en jou Wiskunde sal definitief baie verbeter!
ID: 3299/5-Breuke
Titel: Ons kyk na die konsepte van ekwivalente breuke en vereenvoudiging van breuke as twee gevalle van dieselfde beginsel 
Keywords:
Gelykwaardige breuke
ID: 3336/5-Breuke
Titel: Hoe om die omskakeling te doen tussen onegte breuke en gemengde getallesel 
Keywords:
Breuke groter as 1 | gemengde breuke
ID: 3337/5-Breuke
Titel: Hoe om die omskakeling te doen tussen onegte breuke en gemengde getalle, waar daar geen breuk-gedeelte oorbly nie 
Keywords:
Breuke groter as 1 | gemengde breuke
ID: 3338/5-Breuke
Titel: Trek 'n breuk van 'n heelgetal af
Keywords:
Wat is die breuk van 'n heelgetal | ekwivalente breuke | aftrekking van breuke
Breuke
Afbakening:
 • Breuke op 'n getallelyn
 • Gemengde getalle en onegte breuke
 • Breuke in getalpatrone
 • Woordsomme met breuke
 • Breuk van 'n hele
 • Ekwivalente breuke
 • Vereenvoudiging van breuke
 • Bewerkings met breuke
ID: 2221/5-Breuke
Titel: Bepaal hoeveel keer 'n gemengde getal in 'n heelgetal sal kan indeel, sonder om delingsmetodes met breuke te gebruik
Keywords:
Onegte breuke | optelling van breuke
Gemengde getalle
Afbakening:
 • Deel 'n gemengde getal in 'n heelgetal in

ID: 2271/5-Breuke
Titel: Vereenvoudiging, gemengde getalle, ekwivalente breuke, onegte breuke, breuk van 'n getal
Keywords:
Crashcourse | woordsom | bewerkings met gemengde getalle
ID: 2418/4-Breuke
Titel: Doen die nodige bewerkings om 'n ekwivalente breuk van 'n gegewe breuk te vorm
Keywords:
Gelykwaardige breuke
ID: 2419/5-Breuke
Titel: Doen die nodige bewerkings om 'n ekwivalente breuk van 'n gegewe breuk te vorm
Keywords:
Gelykwaardige breuke
ID: 2420/5-Breuke
Titel: Doen die nodige bewerkings om 'n ekwivalente breuk van 'n gegewe breuk te vorm
Keywords:
Gelykwaardige breuke
ID: 2421/5-Breuke
Titel: Doen die nodige bewerkings om 'n ekwivalente breuk van 'n gegewe breuk te vorm
Keywords:
Gelykwaardige breuke
ID: 2422/5-Breuke
Titel: Bepaal 'n gemeenskaplike faktor vir die teller en noemer, om 'n breuk te vereenvoudig
Keywords:
Vereenvoudiging van breuke | GGF
ID: 2423/5-Breuke
Titel: Bepaal 'n gemeenskaplike faktor vir die teller en noemer, om 'n breuk te vereenvoudig
Keywords:
Vereenvoudiging van breuke | GGF
ID: 2424/5-Breuke
Titel: Bepaal 'n gemeenskaplike faktor vir die teller en noemer, om 'n breuk te vereenvoudig
Keywords:
Vereenvoudiging van breuke | GGF
ID: 2425/5-Breuke
Titel: Bepaal 'n gemeenskaplike faktor vir die teller en noemer, om 'n breuk te vereenvoudig
Keywords:
Vereenvoudiging van breuke | GGF
ID: 2426/5-Breuke
Titel: Bepaal 'n gemeenskaplike faktor vir die teller en noemer, om 'n breuk te vereenvoudig
Keywords:
Vereenvoudiging van breuke | GGF
ID: 2427/5-Breuke
Titel: Bepaal 'n gemeenskaplike faktor vir die teller en noemer, om 'n breuk te vereenvoudig
Keywords:
Vereenvoudiging van breuke | GGF
ID: 2428/5-Breuke
Titel: Skryf breuke wat groter as 1 is in die formaat van 'n teller en 'n noemer 
Keywords:
Gemengde getalle | onegte breuke
ID: 2429/8-Breuke
Titel: Skryf breuke wat groter as 1 is in die formaat van 'n teller en 'n noemer 
Keywords:
Gemengde getalle | onegte breuke
ID: 2430/5-Breuke
Titel: Skryf breuke wat groter as 1 is in die formaat van 'n teller en 'n noemer 
Keywords:
Gemengde getalle | onegte breuke
ID: 2431/5-Breuke
Titel: Skryf breuke wat groter as 1 is in die formaat van 'n teller en 'n noemer 
Keywords:
Gemengde getalle | onegte breuke
ID: 2432/5-Breuke
Titel: Skryf breuke wat groter as 1 is in die formaat van 'n teller en 'n noemer 
Keywords:
Gemengde getalle | onegte breuke
ID: 2433/5-Breuke
Titel: Skryf breuke wat groter as 1 is in die formaat van 'n teller en 'n noemer 
Keywords:
Gemengde getalle | onegte breuke
ID: 2434/5-Breuke
Titel: Wat is die tegniek vir omskakeling tussen onegte breuke en gemengde getalle, en wat staan tussen die heelgetal en die breuk? 
Keywords:
Gemengde getalle | onegte breuke
ID: 2435/5-Breuke
Titel: Wat is die tegniek vir omskakeling tussen onegte breuke en gemengde getalle, en wat staan tussen die heelgetal en die breuk? 
Keywords:
Gemengde getalle | onegte breuke
ID: 2436/5-Breuke
Titel: Wat is die tegniek vir omskakeling tussen onegte breuke en gemengde getalle, en wat staan tussen die heelgetal en die breuk? 
Keywords:
Gemengde getalle | onegte breuke
Breuke
Afbakening:
 • Ekwivalente breuke
 • Vereenvoudiging van breuke
 • Gemengde getalle en onegte breuke
ID: 2471/5-Breuke
Titel: Bepaal 'n breukdeel van 'n aantal liters, in milliliters
Keywords:
Breuk van | breuke van
ID: 2476/5-Breuke
Titel: Bepaal 'n breuk van 'n getal in die konteks van afstand
Keywords:
Breukdeel van 'n hele
ID: 2480/5-Breuke
Titel: Bereken 'n breuk van 'n kilogram waarde, en skakel dan om na 'n antwoord in gram
Keywords:
Lengte meeteenhede