ID: 3002/5-Getalsinne
Titel: Gebruik omgekeerde bewerkings om 'n getalsin op te los
Keywords:
Getalsinne | hakies | inverse bewerkings
ID: 3003/5-Getalsinne
Titel: Pas die volgorde van bewerkings toe om die getalsinne te voltooi
Keywords:
Getalsinne | hakies | verskillende bewerkings
ID: 3004/5-Getalsinne
Titel: Gebruik omgekeerde bewerkings om die ontbrekende getal in 'n getalsin te vind
Keywords:
Getalsinne | hakies | volgorde van bewerkings | inverse bewerkings
ID: 3005/5-Getalsinne
Titel: Gebruik omgekeerde bewerkings en die beginsels van vergelykings om die ontbrekende getal in 'n getalsin te vind
Keywords:
Getalsinne | hakies | volgorde van bewerkings | inverse bewerkings
ID: 3006/5-Getalsinne
Titel: Los getalsinne op deur die tegniek van inspeksie te gebruik
Keywords:
Getalsinne | hakies | volgorde van bewerkings | inverse bewerkings | vergelykings
ID: 61/5-Getalsinne
Titel: In die konteks van 'n storiesom moet jy 'n deelsom doen met die wenkbord-metode, en dan ook daarop let hoe die vraag se antwoord korrek en akkuraat gegee moet word
Keywords:
Deling met die wenkbord | storiesom | woordsom | probleemsom | wenkbord | deling | res | breuk van 'n hele
ID: 74/5-Getalsinne
Titel: In hierdie woordsom werk ons met appels en appelbome, en jy moet die konteks verstaan om te weet dat ons met die getalle moet deel. Ons kyk ook dan sommer na langdeling en kortdeling
Keywords:
Woordsomme wat deling behels | langdeling | kortdeling | woordsomme | storiesomme | probleemsomme | vertikale maal
ID: 75/5-Getalsinne
Titel: In hierdie woordsom kyk ons na 'n probleem van hoe om 'n getalsin op te stel sodat ons die vraag kan beantwoord
Keywords:
Woordsomme wat die opstel van getalsinne behels | aftrekking | deling | woordsomme | storiesomme | probleemsomme
ID: 76/5-Getalsinne
Titel: In hierdie woordsom het ons bedrae wat opgetel, afgetrek en gemaal moet word
Keywords:
Woordsomme met geld | geld | desimale breuke | woordsomme | storiesomme | probleemsomme | aftrekking van desimale | optel van desimale
ID: 158/5-Getalsinne
Titel: Los woordprobleme op deur te bepaal of dit optel, aftrek, maal of deel is wat benodig word, en gebruik dan ook die toepaslike tegniek om hierdie bewerkings mee te doen
Keywords:
Woordsomme met maal en deel | wenkbord | faktorpare | distributiewe eienskap
ID: 462/4-Bewerkings
Titel: Woordsomme
Keywords:
Woordsomme met maal en deel | wenkbord | faktorpare | distributiewe eienskap | uitgebreide metode | assosiatiewe eienskap | optel | aftrek
ID: 77/5-Getalsinne
Titel: In hierdie woordsom moet jy meeteenhede omskakel, sodat jy bewerkings met hulle kan doen
Keywords:
Woordsomme met meeteenhede | KHDmdsm | storiesomme | probleemsomme | omskakeling van meeteenhede | herleiding van meeteenhede | meting
ID: 78/5-Getalsinne
Titel: In hierdie woordsom moet jy meeteenhede omskakel, sodat jy bewerkings met hulle kan doen, en dan bepaal wat om met die getalle te doen, spesifiek die feit dat 4 van die goedere dieselfde weeg.
Keywords:
Woordsomme met meeteenhede | KHDmdsm | storiesomme | probleemsomme | omskakeling van meeteenhede | herleiding van meeteenhede | meting
ID: 122/5-Getalsinne
Titel: Deur middel van die voltooiing en oplossing van getalsinne kyk ons ook na 'n paar eienskappe van getalle
Keywords:
Wette en eienskappe van getalle | wette wanneer ons met getalle werk | kommutatiewe wet
ID: 419/5-Getalsinne
Titel: Skryf die reŽl vir die verwantskap tussen Invoer en Uitvoer in 'n tabel as 'n getalsin
Keywords:
Getalpatrone
ID: 896/5-Getalsinne
Titel: Getalsinne met omgekeerde bewerkings
Keywords:
Kontrolering | inverse bewerkings
ID: 2996/5-Getalsinne
Titel: Voltooi verskillende getalsinne deur die linkerkant en regterkant by dieselfde getalle uit te kry
Keywords:
Identiteitselement van optelling en aftrekking | enige getal afgetrek van homself | maal met veelvoude van 10
ID: 2998/5-Getalsinne
Titel: Gebruik die assosiatiewe beginsel en omgekeerde bewerkings om die getalsin op te los
Keywords:
Getalsinne | assosiatiewe eiensap | inverse bewerkings
ID: 2999/5-Getalsinne
Titel: Gebruik omgekeerde bewerkings om die getalsin se linkerkant te manipuleer totdat dit gelyk is aan die regterkant
Keywords:
Getalsinne | inverse bewerkings
ID: 3000/5-Getalsinne
Titel: Gebruik kompensering om 2 meer af te trek as wat jy bygetel het aan die linkerkant, sodat die getalsin balanseer
Keywords:
Getalsinne | kompensasie
ID: 3001/5-Getalsinne
Titel: Gebruik kompensering om 3 meer by te tel as wat afgetrek is aan die linkerkant, sodat die getalsin balanseer
Keywords:
Getalsinne | kompensasie

Graad 5: Getalsinne
Basislyn toetse:
Hieronder word al die aanlyn toetse gelys. Kliek op die een waarvoor jy ingeskryf is. Jy kan ook enige tyd terugkom en toetse waarvoor jy vantevore ingeskryf was weer doen (ons beveel dit sterk aan!)
Videos:

Hieronder lys ons videos uit ons Back to Basics databasis. As jy by ons ingeskryf is kan jy op enige van die vrae kliek om die video daarvan te kyk
Kliek op die "Play" knoppie
Jimmy's 1% Law: 
Spandeer elke dag 1% van jou dag (dit is ongeveer 15 minute) om deur hierdie videos en Basislyn toetse te werk, en jou Wiskunde sal definitief baie verbeter!
Getalsinne
Afbakening:
  • Kompensering
Bewerkings
Afbakening:
  • Getalsinne
  • Bewerkings met getalle in syfers en woorde
ID: 2596/5-Getalsinne
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings
ID: 2597/5-Getalsinne
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings
ID: 2598/5-Getalsinne
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings
ID: 2599/5-Getalsinne
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings
ID: 2601/5-Getalsinne
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings
ID: 2602/5-Getalsinne
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings
ID: 2603/5-Getalsinne
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings
ID: 2604/5-Getalsinne
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings
ID: 2605/5-Getalsinne
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings
ID: 2606/5-Getalsinne
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings