Graad 5
Basislyn toetse:
Hieronder word al die aanlyn toetse gelys. Kliek op die een waarvoor jy ingeskryf is. Jy kan ook enige tyd terugkom en toetse waarvoor jy vantevore ingeskryf was weer doen (ons beveel dit sterk aan!)
Videos:

Hieronder lys ons videos uit ons databasis. As jy ingeskryf is vir die Back to Basics program kan jy vra dat ons jou vir enige van dit inskryf.
Kliek op die titel hieronder
Telgetalle (Vraag 1 - 10)
Telgetalle (Vraag 11 - 20)
Faktore en Veelvoude (1)
Faktore en Veelvoude (2)
Gemengde vrae oor faktore, veelvoude en tyd
Faktore en Veelvoude
(Graad 5) Weeklikse Klas
Ons kyk na 'n paar tipiese vrae vir wanneer jy werk met getalle, bv afronding, vergelyk van getalle en faktore
Rangskikking van getalle
Herrangskik syfers om die grootste moontlike ewe getal te vorm
Heelgetalle Graad 4 en 5
Plekwaardes en Getalwaardes
Optelling deur plekwaardes vol te maak
Telgetalle (Vraag 21 - 30)
Wat is die verskil tussen plekwaarde en getalwaarde vir die syfers in 'n driesyfer getal?
Distributiewe Wet om hakies uit te maal
Aanlyn klas oor die distributiewe eienskap na aanleiding van 'n Waar-Onwaar vraag
Assosiatiewe wet en distributiewe wet
Volgorde van bewerkings en die kommutatiewe wet
Die Assosiatiewe Beginsel