Telgetalle
Afbakening:
 • Verstaan die woorde "stygende" en "dalende"
 • Afronding tot die naaste 10
 • Tel aan en terug
 • Wette van getalle
 • Getalpatrone
 • Plekwaarde
 • Uitgebreide notasie
Telgetalle
Afbakening:
 • Afronding tot die naaste 10 en 100
 • Uitgebreide notasie
 • Wette van getalle
 • Getallelyne
 • Tel aan en terug in intervalle
Telgetalle
Afbakening
 • Wette van getalle
 • Ewe en onewe getalle
 • Verdubbeling en halvering
 • Veelvoude
 • Rangskikking van getalle
 • Plekwaardes en getalwaardes
 • Faktore en faktorpare
 • Getalsinne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID: 1087/5-Telgetalle
Titel: Wat is die eienskappe waarvoor jy moet uitkyk as jy wil weet of 'n getal deelbaar is deur enige ander getal van 2 tot 12?
Keywords:
DeelbaarheidsreŽls
 
 
ID: 306/5-Telgetalle
Titel: Tel vorentoe in 150's deur kennis van plekwaardes te gebruik om die patroon te voltooi
Keywords:
Getalpatrone | tel vorentoe
ID: 490/5-Telgetalle
Titel: Wat is die verskil tussen faktore en veelvoude, en hoe bepaal ons die lys van faktore en veelvoude van enige getal?
Keywords:
Verstaan faktore en veelvoude | faktorpare
ID: 102/5-Telgetalle
Titel: In hierdie vraag kyk ons na 'n praktiese manier om getalle te rangskik van klein na groot, sonder om in detail in te gaan oor die teorie van plekwaardes
Keywords:
Rangskikking van getalle | vergelyk getalle
ID: 104/5-Telgetalle
Titel: Ons kyk na die logika wat nodig is om 'n aantal syfers te vat en die grootste of kleinste moontlike getal daarmee te vorm, asook wat om te doen as die getal byvoorbeeld ewe moet wees
Keywords:
Grootste moontlike ewe getal | Plekwaardes
ID: 141/5-Telgetalle
Titel: Telgetalle Gemengde oefening
Keywords:
Tel aan en terug in spesifieke getalle | hoe die desimale getallestelsel werk | plekwaardes | getalwaardes | uitgebreide notasie | afronding | rond af | vergelyk en rangskik getalle | tegnieke met getalle | getalle in woorde en syfers
ID: 142/5-Telgetalle
Titel: Beantwoord 'n paar vrae oor plekwaardes en getalwaardes, en leer in die proses wat die verskil is, en waar die begrippe van plekwaardes en getalwaardes vandaan kom
Keywords:
Plekwaardes
ID: 415/5-Telgetalle
Titel: Optelling deur plekwaardes vol te maak
Keywords:
Plekwaardes | optelling
ID: 617/5-Telgetalle
Titel: Wat is die verskil tussen plekwaarde en getalwaarde vir die syfers in 'n driesyfer getal? 
Keywords:
Waar kom uitgebreide notasie in
ID: 1231/5-Telgetalle
Titel:  Distributiewe eienskap na aanleiding van 'n Waar-Onwaar vraag 
Keywords:
Aanlyn klas
ID: 1308/5-Telgetalle
Titel:  Huiswerk bespreking: Assosiatiewe wet en distributiewe wet 
Keywords:
Wette van getalle
ID: 1304/5-Telgetalle
Titel:  Huiswerk bespreking: Volgorde van bewerkings en die kommutatiewe wet
Keywords:
Wette van getalle
ID: 733/5-Telgetalle
Titel:  Wat beteken dit as jy kan optel of maal deur getalle te groepeer?
Keywords:
Die Assosiatiewe Beginsel
ID: 2231/5-Telgetalle
Titel:  Wat beteken die woord "Som van" ; "Verskil" ; "Produk" ; "KwosiŽnt"
Keywords:
begrippe van bewerkings met getalle
ID: 2296/5-Telgetalle
Titel:  Hoe werk uitgebreide notasie nou eintlik, en wat is die verskil tussen Plekwaardes en Getalwaardes?
Keywords:
Uitgebreide notasie
ID: 2299/5-Telgetalle
Titel: Ons ondersoek 'n maklike manier om selfs groot getalle te verdubbel of te halveer
Keywords:
Maklike verdubbeling en halvering | verdubbeling | halveer | uitgebreide notasie
ID: 2308/5-Telgetalle
Titel:  Ons bespreek die tegnieke wat gebruik kan word om vorentoe en terug te tel in sekere getalle
Keywords:
Tel aan en terug in spesifieke getalle | hoe die desimale getallestelsel werk | plekwaardes
ID: 2309/5-Telgetalle
Titel: Ons kyk na die verskil tussen Getalwaardes en Plekwaardes
Keywords:
Hoe getalwaardes lei na uitgebreide notasie
ID: 2313/5-Telgetalle
Titel: Ons bespreek die tegniek om Plekwaardes te gebruik om getalle met mekaar te vergelyk, of in 'n spesifieke volgorde te rangskik
Keywords:
Vergelyk en Rangskik Getalle
ID: 202/5-Telgetalle
Titel: Ons kyk na 'n bietjie teorie agter die gebruik van die kleiner as en groter as tekens
Keywords:
Ongelykheidstekens | verwantskapstekens | ongelykhede | vergelyk | rangskik
ID: 203/5-Telgetalle
Titel: Doen 'n oefening oor hoe om die verwantskapstekens in te sit wanneer getalle met mekaar vergelyk word
Keywords:
Ongelykheidstekens | verwantskapstekens | ongelykhede
ID: 205/5-Telgetalle
Titel: Ongelykhede op die getallelyn
Keywords:
Ongelykheidstekens | verwantskapstekens | ongelykhede
ID: 463/5-Telgetalle
Titel: Wat is die tegniek om getalle van klein na groot, of groot na klein, te rangskik?
Keywords:
Ewe en onewe getalle in 'n woordsom | Rangskikking van getalle
ID: 486/5-Telgetalle
Titel:   Breek getalle in spesifieke faktore af
Keywords:
Skryf getalle as produkte van spesifieke faktore | die leertjie-metode
ID: 619/5-Telgetalle
Titel:   Wat is die verskil tussen plekwaarde en getalwaarde vir die syfers in 'n viersyfer getal?
Keywords:
Uitgebreide notasie
ID: 680/5-Telgetalle
Titel: Wat is oulike tegnieke waarmee ons getalle kan verdubbel of halveer?
Keywords:
Verdubbeling en halvering
ID: 781/5-Telgetalle
Titel: Eienskappe en wette van getalle
Keywords:
Omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings | eienskappe van nul | assossiatiewe eienskap | kommutatiewe eienskap | volgorde van aftrekking
ID: 1234/5-Telgetalle
Titel: Herrangskikking van die syfers in 'n getal om die grootste moontlike ewe getal te vorm
Keywords:
Aanlyn klas | plekwaardes | getalwaardes
ID: 1294/5-Telgetalle
Titel: Praktiese voorbeelde van die Assosiatiewe, Kommutatiewe en Distributiewe wette
Keywords:
Wette van getalle
ID: 2973/5-Telgetalle
Titel: Gee die waarde van die onderstreepte syfer in die getalle
Keywords:
Getalwaarde
ID: 2974/5-Telgetalle
Titel: Rangskik vyf 4-syfer getalle in stygende volgorde
Keywords:
Kleinste na grootste | kleiner as tekens | verwantskapstekens
ID: 2975/5-Telgetalle
Titel: Wat beteken die woord "Plekwaarde" en identifiseer dan die plekwaarde van 'n syfer in 'n getal
Keywords:
Getalwaarde
ID: 2976/5-Telgetalle
Titel: Wat is die tegniek om met plekwaardes en getalwaardes te werk om 'n getal in uitgebreide notasie te skryf?
Keywords:
Uitgebreide notasie | getalwaarde | waarde | plekwaarde
ID: 2981/5-Telgetalle
Titel: Wanneer is die kommutatiewe eienskap nie geldig nie, en wat sÍ die volgorde van bewerkings oor bewerkings in hakies?
Keywords:
Assosiatiewe eienskap | distributiewe eienskap | wette van getalle
ID: 2987/5-Telgetalle
Titel: Kies die onewe getal uit 'n lys van gegewe getalle, deur die eienskappe van ewe en onewe getalle te gebruik
Keywords:
Is 0 'n ewe getal | plekwaardes
ID: 2990/5-Telgetalle
Titel: Beantwoord gemengde vrae oor 'n gegewe getal
Keywords:
Plekwaarde | getalwaarde | skryf in woorde | skryf in syfers | uitgebreide notasie | uitgebreide vorm
ID: 2992/5-Telgetalle
Titel: Rangskik vier 6-syfer getalle in dalende volgorde
Keywords:
Rangskikking van getalle | plekwaardes | grootste na kleinste | groter as tekens | ongelykheidstekens
ID: 2993/5-Telgetalle
Titel: Vergelyk 'n reeks van twee getalle met mekaar
Keywords:
Vergelyking van getalle | verwantskapstekens | groter as | kleiner as | gelyk aan | plekwaardes | uitgebreide notasie | kommutatiewe eienskap | wette van getalle
ID: 3017/5-Telgetalle
Titel: Gebruik uitgebreide notasie as 'n tegniek om getalle te verdubbel
Keywords:
Verdubbeling | dubbel | maal 2 | verdubbel | getalwaarde
ID: 3018/5-Telgetalle
Titel: Gebruik uitgebreide notasie as 'n tegniek om getalle te halveer
Keywords:
Halvering | halveer | deel met 2 | getalwaarde
ID: 3023/5-Telgetalle
Titel: Bepaal die eerste 5 veelvoude van 'n getal
Keywords:
Veelvoude | maaltafels | priemgetalle
ID: 3024/5-Telgetalle
Titel: Bepaal die sewende veelvoud van 7
Keywords:
Veelvoude | maaltafels
ID: 3025/5-Telgetalle
Titel: Gebruik die deelbaarheidsreŽls om 'n spesifieke veelvoud te bepaal
Keywords:
Veelvoude | maaltafels | deelbaar met 5
ID: 3026/5-Telgetalle
Titel: Identifiseer die faktorpare van 12 uit 'n lys opsies
Keywords:
Faktore | desimale breuke | kommapunte | faktorpaar
ID: 3027/5-Telgetalle
Titel: Lys die faktorpare van 25, en let op na die verskil tussen "faktore" waar 'n getal net een keer gelys word, en "faktorpare" waar die getal meer as een keer gebruik kan word
Keywords:
Faktore | desimale breuke | kommapunte | faktorpaar
ID: 3033/5-Telgetalle
Titel: Gebruik die definisie van wat veelvoude is om die korrekte veelvoude van 8 te kies uit 'n lys van gegewe opsies
Keywords:
Veelvoude | maaltafels
ID: 3034/5-Telgetalle
Titel: Wat is 'n goeie tegniek om seker te maak jy skryf al die faktore van 'n getal neer as jy daarvoor gevra word?
Keywords:
Faktore | veelvoude
ID: 3035/5-Telgetalle
Titel: Ondersoek die situasie van waar faktore van 'n getal, soos 24 in hierdie geval, nie almal met mekaar gemaal kan word om weer 24 te gee nie.
Keywords:
Faktorpare | faktore | veelvoude
ID: 3036/5-Telgetalle
Titel: Skryf al die veelvoude van 5 en 9 uit om gemeenskaplike veelvoude te kry, en dan te bepaal watter daarvan voldoen aan die finale voorwaarde van die vraag.
Keywords:
KGV | kleinste gemeenskaplike veelvoud | veelvoude
ID: 3037/5-Telgetalle
Titel: 'n Spesifieke getal moet voldoen aan drie vereistes van faktore en veelvoude. Gebruik die deelbaarheidsreŽls om hierdie vraag te beantwoord
Keywords:
Deelbaarheid | veelvoude | faktore
ID: 3038/5-Telgetalle
Titel: Skryf die eerste vyf veelvoude van 6 neer op die korrekte manier
Keywords:
Veelvoude
ID: 3039/5-Telgetalle
Titel: Die belangrikheid van die verskil tussen die woorde "vanaf" en "tussen" wanneer jy veelvoude moet lys
Keywords:
Maaltafels | veelvoude ingesluit | groot veelvoude van klein getalle
ID: 3040/5-Telgetalle
Titel: Die verskil wat jy moet ken en raaklees oor die woorde "vanaf" en "tussen" wanneer jy veelvoude moet lys
Keywords:
Maaltafels | veelvoude ingesluit | groot veelvoude van klein getalle
ID: 3066/5-Telgetalle
Titel: Rangskik 'n aantal getalle in stygende volgorde deur eers te let op hoeveel syfers elke getal het
Keywords:
Rangskikking van getalle | plekwaardes | kleiner as | verwantskapstekens
ID: 3071/5-Telgetalle
Titel: Verskillende vrae oor faktore en veelvoude
Keywords:
Faktore en Veelvoude | faktore | veelvoude | deelbaarheidsreŽls
ID: 3072/5-Telgetalle
Titel: Bepaal, aan die hand van die teorie van faktore en veelvoude en die deelbaarheidsreŽls, of getalle deelbaar is deur spesifieke ander getalle
Keywords:
DeelbaarheidsreŽls | faktore | veelvoude
ID: 199/5-Telgetalle
Titel: Gemengde vrae oor faktore, veelvoude en tyd - Pas kolom B, met beskrywings van begrippe, by die korrekte begrippe in kolom A
Keywords:
Faktore | veelvoude |analoog tyd | digitale tyd

Graad 5: Telgetalle
Basislyn toetse:
Hieronder word al die aanlyn toetse gelys. Kliek op die een waarvoor jy ingeskryf is. Jy kan ook enige tyd terugkom en toetse waarvoor jy vantevore ingeskryf was weer doen (ons beveel dit sterk aan!)
Videos:

Hieronder lys ons videos uit ons Back to Basics databasis. As jy by ons ingeskryf is kan jy op enige van die vrae kliek om die video daarvan te kyk
Kliek op die "Play" knoppie
Jimmy's 1% Law: 
Spandeer elke dag 1% van jou dag (dit is ongeveer 15 minute) om deur hierdie videos en Basislyn toetse te werk, en jou Wiskunde sal definitief baie verbeter!
ID: 105/5-Telgetalle
Titel: In hierdie vraag word die begrip van Faktore en Veelvoude so bietjie verder gevat, deurdat die vrae op ander maniere gevra word, alhoewel dit steeds die basiese begrippe toets
Keywords:
Kortdeling
ID: 123/5-Telgetalle
Titel: Ons kyk na wat presies faktore en faktorpare is, en dan ook wat die verskil is tussen faktore en veelvoude. Dan kyk ons ook na hoe om die vraag te beantwoord as ons die veelvoude tussen twee getalle moet bepaal
Keywords:
Faktore | veelvoude | faktorpare | faktor paar
ID: 1950/5-Telgetalle
Titel: Lys faktore van getalle
Keywords:
Tabelleer
ID: 1941/5-Telgetalle
Titel: Veelvoude
Keywords:
Eerste veelvoude | tussen
Telgetalle
Afbakening:
 • Lys die faktore van getalle
Telgetalle
Afbakening:
 • Bepaal die veelvoude van getalle in volgorde, en ook tussen sekere getalle
ID: 2410/5-Telgetalle
Titel: Lys die faktore van 44 in stygende volgorde
Keywords:
Faktore
ID: 2411/5-Telgetalle
Titel: Kies die korrekte faktorpaar van 45 uit die lys van gegewe maalsomme
Keywords:
Faktore | faktorpare | faktor pare
ID: 2412/5-Telgetalle
Titel: Gebruik die idee van die kleinste gemeenskaplike veelvoud om 'n geheime getal se waarde te bepaal
Keywords:
Veelvoude | kgv
ID: 2415/5-Telgetalle
Titel: Wat is die negende veelvoud van 6?
Keywords:
Veelvoude
ID: 2416/5-Telgetalle
Titel: Gebruik die assosiatiewe beginsel om te bepaal watter faktor ontbreek in 'n vermenigvuldigingsom
Keywords:
Wette van getalle | assosiatiewe wet
ID: 2570/5-Telgetalle
Titel: Identifiseer die plekwaardes van die onderstreepte syfer in elke getal
Keywords:
Desimale stelsel
ID: 2571/5-Telgetalle
Titel: Gee die getalwaardes van die onderstreepte syfers in elke getal
Keywords:
Desimale stelsel | plekwaardes | uitgebreide notasie
ID: 2573/5-Telgetalle
Titel: Skryf getalle in uitgebreide notasie
Keywords:
Plekwaarde | getalwaarde
ID: 2574/5-Telgetalle
Titel: Skryf die uitgebreide notasie as heelgetalle
Keywords:
Plekwaarde | getalwaarde
ID: 2575/5-Telgetalle
Titel: Rangskik getalle van kleinste na grootste
Keywords:
Plekwaarde | getalwaarde | ongelykheidstekens | verwantskapstekens | kleiner as
ID: 2576/5 -Telgetalle
Titel: Rangskik getalle van grootste na kleinste
Keywords:
Plekwaarde | getalwaarde | ongelykheidstekens | verwantskapstekens | groter as
ID: 2577/5-Telgetalle
Titel: Vergelyk getalle deur die ongelykheidstekens in te skryf
Keywords:
Plekwaarde | getalwaarde | ongelykheidstekens | verwantskapstekens | groter as
Telgetalle
Afbakening:
 • Plekwaardes
 • Getalwaardes
 • Vergelyk getalle
 • Uitgebreide notasie
 • Rangskikking van getalle
Plekwaardes, Getalwaardes en Uitgebreide Notasie
Afbakening:
 • Plekwaarde
 • Getalwaarde
 • Uitgebreide notasie
 • Rangskik getalle
 • Vergelyk getalle