ID: 199/5-Tyd
Titel: Gemengde vrae oor faktore, veelvoude en tyd - Pas kolom B, met beskrywings van begrippe, by die korrekte begrippe in kolom A
Keywords:
Faktore | veelvoude |analoog tyd | digitale tyd
ID: 58/5-Tyd
Titel: Werk uit hoeveel tyd verloop het tussen twee tye wat op analoog horlosies gegee word, deur om te skakel na 24-uur digitale tyd
Keywords:
Bewerkings met tyd | tydsverloop
ID: 93/5-Tyd
Titel: Omskakelings tussen tyd-eenhede
Keywords:
Dag | dae | weke | maande | jare | skrikkeljare | milleniums | millennia
ID: 1104/5-Tyd
Titel: Skakel om tussen 24 uur en 12 uur digitale tye, en gee ook die antwoord van 'n bewerking met tyd op 'n analoog horlosie
Keywords:
Bewerkings met tyd | digitaal
ID: 184/5-Tyd
Titel: Ons kyk na die agtergrond van hoekom ons praat van vm en nm in tyd, wat die verskil is tussen analoog en digitale tyd, en sommer ook na die belangrikheid van tyd
Keywords:
Teorie van tyd | voormiddag | namiddag | am | pm
ID: 185/5-Tyd
Titel: Ons lees die tyd op 'n analoog horlosie deur slegs te konsentreer op die uur waar ons laas was, en dan die minute-wyser reg te ontleed
Keywords:
Analoog | ure en minute | Lees van tyd
ID: 191/5-Tyd
Titel: In hierdie vraag word ons 'n analoog horlosie en 'n digitale horlosie gegee, met die digitale horlosie wat akkuraat is. Die analoog horlosie is met 'n paar minute uit. Bepaal hoeveel dit uit is
Keywords:
Lees van Analoog en Digitale Tyd tegelyk | lees van tyd
ID: 262/5-Tyd
Titel: Ons kyk na verskillende maniere waarmee tydsverloop bepaal kan word
Keywords:
Bewerkings met tyd
ID: 263/5-Tyd
Titel: Bewerkings met tyd
Keywords:
Probleemoplossingsvaardighede
ID: 348/5-Tyd
Titel: Vaardigheid met die lees van, en omskakeling tussen, analoog en 12-uur digitale tyd
Keywords:
Analoog | digitaal | teken van tyd | teken van arms op horlosie
ID: 385/5-Tyd
Titel: Analoog en Digitale tyd
Keywords:
Tyd in woorde

Graad 5: Tyd
Basislyn toetse:
Hieronder word al die aanlyn toetse gelys. Kliek op die een waarvoor jy ingeskryf is. Jy kan ook enige tyd terugkom en toetse waarvoor jy vantevore ingeskryf was weer doen (ons beveel dit sterk aan!)
Videos:

Hieronder lys ons videos uit ons Back to Basics databasis. As jy by ons ingeskryf is kan jy op enige van die vrae kliek om die video daarvan te kyk
Kliek op die "Play" knoppie
Jimmy's 1% Law: 
Spandeer elke dag 1% van jou dag (dit is ongeveer 15 minute) om deur hierdie videos en Basislyn toetse te werk, en jou Wiskunde sal definitief baie verbeter!
ID: 1932/5-Tyd
Titel: Kyk na 'n analoog horlosie en skakel die tyd om na digitale tyd
Keywords:
Skrikkeljaar | kalender | bewerkings met tyd
ID: 1938/5-Tyd
Titel: Skakel om van analoog na digitale tyd
Keywords:
24 uur digitale tyd | 12 uur digitale tyd
ID: 2439/5-Tyd
Titel: Hoeveel minute is daar in 'n sekere aantal sekondes?
Keywords:
Omskakeling van tyd eenhede
ID: 2440/5-Tyd
Titel: Hoeveel sekondes is daar in 'n sekere aantal minute?
Keywords:
Omskakeling van tyd eenhede
ID: 2441/5-Tyd
Titel: Bereken die aantal ure en minute wat verloop het tussen 2 tye
Keywords:
Bewerkings met tyd
ID: 2442/5-Tyd
Titel: Hoeveel dae is daar in 'n sekere aantal weke?
Keywords:
Omskakeling van tyd-eenhede
ID: 2443/5-Tyd
Titel: Skakel om van 24 uur digitale tyd na 12 uur digitale tyd
Keywords:
Omskakeling van tyd-eenhede | internasionale tyd
ID: 2446/5-Tyd
Titel: Skakel om van 24 uur digitale tyd na 12 uur digitale tyd
Keywords:
Omskakeling van tyd-eenhede | internasionale tyd
ID: 2447/5-Tyd
Titel: Skakel om van 24 uur digitale tyd na 12 uur digitale tyd
Keywords:
Omskakeling van tyd-eenhede | internasionale tyd
ID: 2448/5-Tyd
Titel: Skakel om van 12 uur digitale tyd na 24 uur digitale tyd
Keywords:
Omskakeling van tyd-eenhede | internasionale tyd
ID: 2449/5-Tyd
Titel: Skakel om van 12 uur digitale tyd na 24 uur digitale tyd
Keywords:
Omskakeling van tyd-eenhede | internasionale tyd
ID: 2450/5-Tyd
Titel: Skakel om van 12 uur digitale tyd na 24 uur digitale tyd
Keywords:
Omskakeling van tyd-eenhede | internasionale tyd
ID: 2455/5-Tyd
Titel: Bepaal hoeveel tyd het verbygegaan tussen twee tye
Keywords:
Omskakeling van tyd-eenhede | internasionale tyd | omskakeling tussen 24 uur digitale tyd en 12 uur digitale tyd
ID: 2456/5-Tyd
Titel: Bereken met hoeveel tyd een atleet 'n ander gewen het
Keywords:
Bewerking van tydsverloop
ID: 2457/5-Tyd
Titel: Leer hoe om die inligting in 'n vraag oor tydsverloop korrek te interpreteer
Keywords:
Bewerking van tydsverloop
ID: 2458/5-Tyd
Titel: Bereken tydsverloop oor middernag
Keywords:
Bewerking van tydsverloop
ID: 2459/5-Tyd
Titel: Hoeveel minute is in 'n kwart, half en driekwart uur, en hoe spreek ons dit uit en hoe verstaan ons dit?
Keywords:
Breukdele van 'n uur
Tyd
Afbakening:
 • Digitale en Analoog tyd
 • Kalenders
 • Verloop van tyd
Tyd
Afbakening:
 • Bewerkings met verloop van tyd (digitale tyd)
 • Bewerkings met verloop van tyd (analoog tyd)
 • Bewerkings met verloop van tyd (kalenders)
 • Verloop van tyd woordsomme
 • Omskakeling van tydeenhede
Tyd
Afbakening:
 • Skakel tyd om van analoog na twee vorme van digitaal, en beantwoord verdere vrae oor die verloop van tyd
Tyd
Afbakening:
 • Doen omskakeling tussen verskillende eenhede van tyd, soos tydperke waarin dae en ander vorms van tyd gemeet word
Tyd
Afbakening:
 • Skakel om van analoog na twee vorme van digitale tyd
Tyd
Afbakening:
 • Eenhede van tyd en hulle verwantskappe
 • 12 uur en 24 uur digitale tyd
Tyd
Afbakening:
 • Bewerkings met tydsverloop
 • Breukdele van tyd-eenhede