Graad 6
Basislyn toetse:
Hieronder word al die aanlyn toetse gelys. Kliek op die een waarvoor jy ingeskryf is. Jy kan ook enige tyd terugkom en toetse waarvoor jy vantevore ingeskryf was weer doen (ons beveel dit sterk aan!)
Videos:

Hieronder lys ons videos uit ons databasis. As jy ingeskryf is vir die Back to Basics program kan jy vra dat ons jou vir enige van dit inskryf.
Kliek op die titel hieronder
Faktore en Veelvoude (1)
Getalleteorie oor veelvoude, faktore, priemgetalle
Faktore en Priemfaktore
Faktore, Priemfaktore en Veelvoude
Gemengde vrae oor faktore, veelvoude en tyd
Priemgetalle Graad 6 Weeklikse klas
Faktore, Veelvoude, Priemfaktore, Priemgetalle en die Produk van priemfaktore
Ons kyk na 'n paar tipiese vrae vir wanneer jy werk met getalle, bv afronding, vergelyk van getalle en faktore
Aanlyn klas oor die basiese teorie van telgetalle, faktore, priemfaktore en saamgestelde getalle
Faktore en Veelvoude (2)
Faktore, Veelvoude, Plekwaardes, Getalsinne en Bewerkings (Vraag 1 - 10)
Faktore, Veelvoude, Plekwaardes, Getalsinne en Bewerkings (Vraag 11 - 20)
Faktore, Veelvoude, Plekwaardes, Getalsinne en Bewerkings (Vraag 21 - 30)