Graad 6
Basislyn toetse:
Hieronder word al die aanlyn toetse gelys. Kliek op die een waarvoor jy ingeskryf is. Jy kan ook enige tyd terugkom en toetse waarvoor jy vantevore ingeskryf was weer doen (ons beveel dit sterk aan!)
Toetshersiening
(Vraag 1 - 10) - Data, Transformasies en
2D & 3D voorwerpe
Toetshersiening
(Vraag 11 - 20) - Data, Transformasies en
2D & 3D voorwerpe
Toetshersiening
(Vraag 21 - 30) - Data, Transformasies en
2D & 3D voorwerpe
Toetshersiening
(Vraag 31 - 40) - Data, Transformasies en
2D & 3D voorwerpe