Graad 8
Basislyn toetse:
Hieronder word al die aanlyn toetse gelys. Kliek op die een waarvoor jy ingeskryf is. Jy kan ook enige tyd terugkom en toetse waarvoor jy vantevore ingeskryf was weer doen (ons beveel dit sterk aan!)
Reguitlyn meetkunde, en ewewydige lyne, stellings (Vraag 1 - 13)
Ewewydige lyne stellings (Vraag 14 - 17)
Ewewydige lyne stellings (Vraag 18 - 21)
Reguitlyn meetkunde, en ewewydige lyne, stellings (Vraag 22 - 25)
Driehoeke stellings
(Vraag 26 - 30)