Graad 9
Basislyn toetse:
Hieronder word al die aanlyn toetse gelys. Kliek op die een waarvoor jy ingeskryf is. Jy kan ook enige tyd terugkom en toetse waarvoor jy vantevore ingeskryf was weer doen (ons beveel dit sterk aan!)
Klastoetsvoorbereiding Getalpatrone, Produkte, Vergelykings, Pythagoras (Vraag 1 - 3)
Klastoetsvoorbereiding Getalpatrone, Produkte, Vergelykings, Pythagoras (Vraag 4 - 5)
Klastoetsvoorbereiding Getalpatrone, Produkte, Vergelykings, Pythagoras (Vraag 6 - 9)
Videos:

Hieronder lys ons videos uit ons databasis. As jy ingeskryf is vir die Back to Basics program kan jy vra dat ons jou vir enige van dit inskryf.
Kliek op die titel hieronder
Verduideliking van hoe Pythagoras se stelling werk, en wanneer om op te tel en wanneer om af te trek