Is daar enige kostes?

Die MATHmechanic se "15 Minutes Math" behels die basislyn toetse wat beskikbaar gestel word. Hierdie toetse is gratis om te doen, met die voorwaarde dat 'n leerder eers 100% moet behaal vir 'n toets voordat 'n inskrywing vir 'n volgende toets gedoen sal word.

Die rede vir hierdie vereiste is dat die leerders aangemoedig moet word om vrae te vra, en indien volpunte nie behaal is nie is daar uiteraard nog vrae wat nie gevra is nie, en begrippe wat nog nie in plek is nie.Die leerder kan enige iemand vra vir hulp, maar indien die hulp van die MATHmechanic benodig word, sal 'n inskrywing in die "Back to Basics" program gemaak moet word.

Daar is twee pakette om van te kies:
Premium:
Daaglikse bystand met vrae en toegang tot video-memorandums. Die kostes hieraan beloop R850 per maand indien EFT verkies word (die ekwivalent van R212,50 per week - meet dit teen die koste van slegs een uur vir ekstra klasse per week!) of R700 per maand indien betaling per debietorder gemaak word, met die eerste maand, of gedeelte daarvan, gratis!

Lite:
Vrae word een aand per week op 'n YouTube Broadcast gehanteer. Die kostes hieraan beloop R250 per maand indien EFT verkies word (die ekwivalent van R62,50 per week - meet dit teen die koste van slegs een uur vir ekstra klasse per week!) of R200 per maand indien betaling per debietorder gemaak word, met die eerste maand, of gedeelte daarvan, gratis!