INSKRYWING VIR DIE BACK TO BASICS PROGRAM

Ten einde die proses maklik en eenvoudig te maak word die inskrywings vir die Back to Basics program in twee kategorieŽ verdeel:


1) Betaling per EFT


2) Betaling per debietorder

(Alle betalings is vir die maand vooruit)


EFT betalings
Die maandelikse koste beloop R850, en bewys van betaling moet teen sluitingstyd van die 1ste van elke maand deur die MATHmechanic ontvang word - indien die betaling nie ontvang is nie, sal die leerder se profiel gedeaktiveer word.

In die geval van laat betalings sal die profiel heraktiveer word, maar 'n Administrasiefooi van R150 vir daardie maand sal by die volgende maand se faktuur gevoeg word.

Betalings vir die program om te begin gedurende 'n maand sal pro-rata vir die maand vooruit gefaktureer word.Debietorder betalings
Die debietorder vorm kan hier afgelaai word.
Die maandelikse fooi vir betaling met 'n debietorder is R700, met die eerste maand of gedeelte daarvan gratis, en die eerste betaling per EFT indien verkies. Alle terme en voorwaardes word in die debietorder vorm aangedui.Tydperk:
Gedurende vakansies word die leerders toegang gegee tot videos en basislyn vraestelle om hulle die geleentheid te gee om momentum te behou met die vereistes van die Wiskunde, en gedurende Desember word programme gegee om hulle solank voor te berei vir die volgende jaar.

Alle betalings is dus vir 12 maande van die jaar, met 'n vol kalendermaand kansellasie indien die MATHmechanic se dienste nie verder benodig word nie.