Beskrywing

Homework Helper is 'n produk wat ouers die gemoedsrus gee dat hul kinders die beste hulp kry. Leerders sien hoe hulle punte styg en kry meer selfvertroue.

Hoe werk dit?

Ons allokeer 'n studiehelper wat in kontak is met die kind op 'n daaglikse basis. Dit kan wees per epos, WhatsApp of boodskappe deur ons aanlyn-leerstelsel.

Die studiehelper maak seker die kind se huiswerk word gedoen en staan gereed om advies te gee.

Ons het sedert 2014 gewerk aan die grootste Wiskunde video databasis in Suid-Afrika. Indien kinders sukkel kan die studihelper die kind verwys na spesifieke videos op ons stelse. Addisioneel maak ons gereeld nog videos na gelang van spesifieke navrae.

"Real results"

Ons fokus op "regte resultate", ofte wel "real results".

Ons is passievol oor leerders se prestasie sowel as toekomstige gebruik van waardevolle kennis.

Description

Homework Helper is the best support parents can buy for their child. Learners see their results improve and gain confidence in the process.

How does it work?

We allocate a homework helper to stay in contact with the child daily. Communication is via email, WhatsApp or via our online learning system

The homework helper ensures that the learner's Maths homework is done. If the learner requires assistance the homework helper will give advise.

We started work on a video database in 2014. We now have the biggest collecction of Maths videos in South Africa. If learners struggle with Maths the homework helper can direct the child to specific videos on our system. We are also continuously adding more videos based on the requests we receive.

"Real results"

We focus on "real results".

We are passionate about learner results and the future use of their knowledge.