Beskrywing

HomeworkHelper is 'n produk wat die beste en mees effektiefste een-tot-een tutoring gee wat êrens beskikbaar is!

Ons verskaf gratis Wiskunde hulp in die vorm van Wiskunde videos vir Graad 4 tot 12. Dit beteken ons het Wiskunde hulpmiddels van Graad 4 tot Graad 12. Ons hulpmiddels sluit Wiskunde toetse in van Graad 4 tot Graad 12.

Hoe werk dit?

Die kind MOET elke dag sy of haar huiswerk vir die tutor wys, of hulle nou dink dit is reg of nie, of hulle 'n vraag het of nie. Ons maak gebruik van MS Teams hiervoor.

Die huiswerk word dan lyntjie-vir-lyntjie deurgegaan om nie net te bepaal of dit reg gedoen is nie, maar ook of die kind die begrippe en konsepte verstaan. Indien 'n fout opgetel word, word daar met teks ("chats") met die kind geskakel deur baie vrae en teenvrae te gebruik. 

Ons het sedert 2004 gewerk aan die grootste Wiskunde video databasis (oudio-visuele memorandums) in Suid-Afrika. Indien die teks-gesprekke nie voldoende is om die begrippe aan te spreek nie, sal die kind verwys word na 'n video om eers te gaan kyk. Indien die video nog steeds nie voldoende is nie, sal gereël word dat die MATHmechanic 'n aanlyn klas aanbied op YouTube Broadcast op 'n spesifieke dag en tyd. Hierdie klasse sal ook as videos beskikbaar wees vir die kinders wat die klas gemis het. Ons maak ook gereeld nuwe videos soos wat die behoeftes raakgesien word.

"Real results"

Ons fokus op "regte resultate", ofte wel "real results", omdat daar met elke kind individueel gewerk word, elke dag, en elke vraag, konsep en begrip bespreek word. Hierdie "moeite" om na elke stap te kyk het 'n definitiewe effek op die verstaan van Wiskunde, en dit het 'n besliste invloed op punte wat verdien word in toetse en eksamens.

"Die belangrikheid van vrae"

Die MATHmechanic se filosofie oor Wiskunde is dat die geheim van sukses in wiskunde daarin lê om vrae te leer vra (dit klink dalk nou vreemd, maar ons ervaring is dat die vermoë om die regte vrae te vra iets is wat aangeleer moet word. Dit kom nie so natuurlik soos mens sou dink nie...). Hoe meer vrae gevra word, hoe makliker word die Wiskunde - hierdie is 'n absolute feit, en daarom word kinders altyd aangemoedig om soveel moontlik vrae te vra. Die MATHmechanic se leuse is:

WE TEACH QUESTIONS

Wil jy meer weet, of by ons aansluit?

Like ons Facebook page (https://www.facebook.com/mymathmechanic) en stuur vir ons 'n boodskap of WhatsApp ons.

Description

HomeworkHelper is a product that provides the best and most efficient one-on-one tutoring that you will get anywhere!

How does it work?

The child MUST show the tutor his or her homework every dat, whether they think they are correct or not, or whether they have a question about it or not. We use MS Teams for this.

The homework is then evaluated line-by-line to not only determine whether it was done correctly, but also to determine if the child understands the concepts and techniques. If a mistake is picked up the child is engaged with chat conversations by using questions and counter-questions. 

Since 2004 we have been working at creating the largest Mathematics video (audio-visual memorandums) database in South Africa. If it is found that the chat conversations are not sufficient to address the concepts. the child will be referred to a video to watch firstly, before coming back to the topic. If the video is still not sufficient, arrangements will be made for the MATHmechanic to present online classes on  YouTube Broadcast on a specific day and time. These class will also be available as videos for the children who may have missed the class. We also regularly make new videos as the requirements are identified.

"Real results"

We focus on real results, because we work with every child individually, every day, and each question, concept and technique is discussed and addressed. This "trouble" to look at each step has a definite effect on the understanding of Mathematics, and it has a definite effect on the results of tests and exams.

"The importance of questions"

The MATHmechanic's philosophy about Mathematics is that the secret of success in maths lies in the skill to ask questions (this may sound strange, but our experience is that the skill to ask the right question is something that needs to be acquired. It doesn't come as naturally as one might think...). When more questions are asked, the Mathematics becomes easier - this is an absolute fact and that is why we always encourage the children to ask as many questions as possible. The motto of the  MATHmechanic is:

WE TEACH QUESTIONS

Do you want to know more, or enroll with us?

Like our Facebook page (https://www.facebook.com/mymathmechanic) and send us a message or WhatsApp us.