Graad 4
Getalsinne
Telgetalle
Afronding
Getalpatrone
Wenkbord - hierdie is 'n uitstekende vraag om vaardigheid met die Wenkbord te evalueer
Tyd
@etutor
Omskakeling van meeteenhede