Graad 9
Getallestelsels
Telgetalle, priemgetalle, breuke ens
Klastoetsvoorbereiding: Getalpatrone, Produkte, Vergelykings en Pythagoras
Eerste kwartaal Algebra en Wetenskaplike notasie
Verhoudings en Koers

@etutor
Getalpatrone
Voorbeeldtoets: Eksponente, Wortelvorme, Algebra, Produkte, Faktorisering en Vergelykings
Faktorisering
Vergelykings
Produkte (Distributiewe wet)
Pythagoras se stelling
Reguitlyn en driehoeke meetkunde